سومین نشست قطب علمی آموزش عالی و توسعه

ابعاد مسولیت اجتماعی دانشگاه: تحلیل نتایج یک مطالعه بین‌المللی

دکتر نعمت‌الله عزیزی استاد دانشگاه کردستان

زمان: ۱۳ دی ۱۳۹۹

ساعت ۱۹ الی ۲۰

نشانی شرکت در وبینار

http://185.53.142.21/cehed