گزارش طرح پژوهشی «بررسی مقایسه‌ای قطب‌های علمی در برخی از دانشگاه‌های برتر جهان»
زمان: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت ۱۹ الی ۲۰
نشانی شرکت در وبینار
http://185.53.142.21/cehed