Skip to content

آموزش عالی به کجا می‌رود؟

گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن آموزش عالی ایران و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نشست «آموزش عالی به کجا می‌رود؟» را در تاریخ شنبه 5 اسفند 1396 در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی برگزار کرد​. دکتر جعفر توفیقی، دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی سخنرانان این نشست بودند. در ادامه خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه شده است.

گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن آموزش عالی ایران و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نشست «آموزش عالی به کجا می‌رود؟» را در تاریخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی برگزار کرد​. دکتر جعفر توفیقی، دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر ابراهیم صالحی عمران، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی سخنرانان این نشست بودند. در ادامه خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه شده است.

  • پژوهش دکتر مقصود فراستخواه با عنوان «دانشگاه ایرانی در دوراهی» در پاسخ به این سؤالات که آموزش عالی ایران به کجا می‌رود؟ احتمالات آتی آن چیست؟ چه سناریوهایی در انتظارش است؟ و عدم اطمینان‌های آینده آموزش عالی ما چیست؟ مطرح شد. نویسنده در پژوهش خود آینده دانشگاه ایرانی را با وجود بحرانی پر از ابهام، توسط کنش‌های خودآگاه و خلاق خود دانشگاهیان، فهمیدنی و ساختنی معرفی کرد.
  • پژوهش دکتر محمد امین قانعی‌راد با عنوان «آینده دانشگاه در ابهام»، نشان داد پاسخ به این سؤال که «آموزش عالی به کجا می‌رود؟» بستگی دارد به اینکه جامعه به کجا می‌رود. نویسنده در پژوهش خود بیان داشت که به دلیل تعامل میان جامعه و دانشگاه، سرنوشت آموزش عالی به رؤیاها، آرمان‌ها و سمت و سوی جامعه بستگی دارد و پایبندی به تعهدات مشترک بین دانشگاه و جامعه، بهبود پاسخگویی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری دانشگاه و ساختار مشارکت‌کنندگان فعال اجتماعی به جای تولید روشنفکران کناره جو از جمله اولویت‌های دانشگاه ایرانی در شرایط کنونی است.
  • در پژوهش دکتر جعفر توفیقی تحت عنوان «آینده آموزش عالی ایران»، بررسی جایگاه آموزش عالی در کشور، روندهای آموزش عالی و ترسیم راهی که آموزش عالی کشور در پیش دارد صورت گرفت و به ضرورت توجه به نقش دانشگاه‌ها به عنوان یک بستر اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی در متن جامعه و مشکل‌گشا و مورد اعتماد برای تمامی مخاطبان اشاره شد.
  • دکتر ابراهیم صالحی عمران در پژوهش خود به بررسی و تحلیل «آموزش عالی در مسیر حرفه‌گرایی» پرداختند و به موضوعاتی از جمله، ایجاد و گسترش آموزش عالی بر مبنای نظریه سرمایه انسانی، ارتباط رشته‌های آموزش عالی کشور با حرفه‌ها و مشاغل بازار کار و میزان پوشش‌دهی آن‌ها اشاره کردند.

آخرین مطالب

پرده نگار سیزدهمین رویداد آموزشی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با موضوع«رهبری خدمتگزار در آموزش عالی»ارائه توسط استاد ارجمند دکتر محمد حسن پرداخت چی

چهاردهمین رویداد علمی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با موضوع: دانشگاه و توسعه از رهگذر سرمایه انسانی با حضور جناب آقای دکتر محمد جواد صالحی-عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

گزارش تصویری سیزدهمین رویداد آموزشی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با موضوع«رهبری خدمتگزار در آموزش عالی» با حضور دکتر محمد حسن پرداخت چی

سیزدهمین رویداد آموزشی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با موضوع«رهبری خدمتگزار در آموزش عالی»

گزارش تصویری دوازدهمین رویداد آموزشی قطب علمی آموزش عالی و توسعه «پیشرفت علمی در آموزش عالی ایران: فرصت ها و موانع»

دوازدهمین رویداد آموزشی قطب علمی آموزش عالی و توسعه «پیشرفت علمی در آموزش عالی ایران: فرصت ها و موانع»

یازدهمین رویداد آموزشی قطب علمی آموزش عالی و توسعه با موضوع «مدیریت عملکرد و ارزیابی کارکنان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی»

رویداد علمی

سمینار: ارتباطات علمی همکاران ضرورتی برای پیشرفت علمی دانشجویان

نشست معرفی و نقد و بررسی کتاب «استادانِ استادان چه کردند؟»

نقد و بررسی کتاب «استادن استادان چه کردند؟»

اولین همایش «فرهنگ و دانشگاه در ایران»

نشست معرفی برنامه‌ها و بورسیه‌های آموزشی-پژوهشی اتحادیه اروپا

کتاب پداگوژی دانشگاهی، دیالکتیک نظر و عمل منتشر شد