Skip to content

نشست معرفی برنامه‌ها و بورسیه‌های آموزشی-پژوهشی اتحادیه اروپا

هشتمین نشست تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه موضوع: «معرفی برنامه‌ها و بورسیه‌های آموزشی-پژوهشی اتحادیه اروپا» با حضور: دکتر اباصلت خراسانی دانشیار دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی. دکتر مریم پناهی دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی برنده بورسیه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا زمان: چهارشنبه 13 بهمن ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ لینک ورود به وبینار http://194.225.24.96/cehed

هشتمین نشست تخصصی قطب علمی آموزش عالی و توسعه

موضوع: «معرفی برنامه‌ها و بورسیه‌های آموزشی-پژوهشی اتحادیه اروپا»

با حضور: دکتر اباصلت خراسانی

دانشیار دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

دکتر مریم پناهی

دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی 

برنده بورسیه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا

زمان: چهارشنبه ۱۳ بهمن
ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

لینک ورود به وبینار
http://194.225.24.96/cehed

آخرین مطالب