Skip to content

همایش روش‌های بهره‌گیری از تجارب و خدمات اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور در قالب طرح بکارگیری اعضای هیئت ‌علمی پاره وقت

اعضای هیئت علمی متخصص تأثیر زیادی بر توسعه علمی جوامع دارند. یکی از فرصت‌های موجود در این زمینه، استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی مقیم خارج از ایران است که می‌تواند باعث ایجاد بسترهای همکاری جدید، بهره‌مندی از تجارب متنوع و در نهایت، ارتقای آموزش عالی کشور شود.

بزرگترین مزیت رقابتی کشورها و سازمان‌ها، داشتن نیروی انسانی توانمند است و کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها با کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد. در این راستا، اعضای هیئت علمی متخصص تأثیر زیادی بر توسعه علمی جوامع دارند.
یکی از فرصت‌های موجود در این زمینه، استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی مقیم خارج از ایران است که می‌تواند باعث ایجاد بسترهای همکاری جدید، بهره‌مندی از تجارب متنوع و در نهایت، ارتقای آموزش عالی کشور شود. از این رو قصد داریم در نشستی تحصصی با حضور اساتید ایرانی از دانشگاه‌های مختلف دنیا و مسئولان آموزش عالی کشور، این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و از زوایای مختلف آن را بررسی نماییم.

زمان : مهرماه سال ۱۴۰۱

مکان : دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

محورهای همایش:

• بررسی وضعیت (کمی و کیفی) اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور
• چگونگی بهره‌گیری از خدمات اساتید ایرانی مقیم خارج در دانشگاه‌های داخل
• بررسی عوامل و موانع پیوستن اساتید ایرانی مقیم خارج به دانشگاه‌های ایرانی
• بررسی محاسن و نقاط قابل بهبود پیوستن اساتید مقیم خارج به دانشگاه‌های داخل
• دستورالعمل بکارگیری اساتید ایرانی مقیم خارج به صورت پاره وقت
• بررسی پیامدهای همکاری با اساتید ایرانی مقیم خارج بصورت پاره وقت با دانشگاه‌های ایرانی

 

فرم ثبت نام در همایش

آخرین مطالب