Skip to content

درباره قطب

اهمیت روز افزون آموزش­‌عالی به ویژه در آغاز سده‌ بیست و یکم و تاثیر و تاثرات گسترده نظام آموزش‌­عالی بر سایر نظام­‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی بر تنوع و پیچیدگی سیستم­‌های دانشگاهی افزوده است. از سویی دیگر توسعه جوامع به توسعه آموزش­‌عالی وابستگی عمیقی پیدا کرده است، به عبارتی می­‌توان بیان داشت آموزش‌­عالی هم مولد توسعه است و هم مولود توسعه. بنابراین ضرورت مطالعه همه­ جانبه‌­نگر آموزش­‌عالی بیش از پیش آشکار می شود. بر همین اساس در راستای توسعه ی دانش آموزش عالی و بررسی و تحلیل تجارب عملی در آموزش عالی و دانشگاه ها در کشور با توجه به تجارب بین المللی  ، رشته آموزش‌­عالی در گرایش­‌های برنامه‌­ریزی توسعه آموزش­‌عالی، اقتصاد و مدیریت مالی آموزش‌­عالی، برنامه­‌ریزی درسی آموزش­‌عالی و فناوری اطلاع رسانی در آموزش­‌عالی به عنوان یک حوزه مطالعاتی میان رشته‌­ای در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شد و با همکاری موسسه پژوهش و برنامه‌­ریزی آموزش­‌عالی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. طی ۱۵ سال عمر این رشته­ علمی، دستاوردهای مفیدی متوجه نظام علمی و اجرایی کشور شده است که نمونه ی بارز آن تربیت کارشناسان در حوزه های سیاست‌گزاری و مدیریتی در دانشگاه ها و نهادها و سازمان های مرتبط با آموزش عالی کشور می باشد.

در راستای اهمیت توسعه­‌ی دانش و تجارب آموزش عالی و دستاورد های علمی و عملی موثر آن، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ با درخواست تشکیل قطب علمی آموزش­‌عالی و توسعه در دانشگاه شهید بهشتی موافقت بعمل آورد. فعالیت های قطب علمی در شهریور ۱۳۹۸ با انتخاب مدیر به صورت رسمی آغاز گردید.

با تشکر از طراح لوگوی قطب آقای محسن خاورزاده